Digitalizacja zbiorów archiwalnych Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce "Kolekcje Karola Popiela i Oskara Haleckiego" Polonika

Przejdź do treści
BADAMY - CHRONIMY - POPULARYZUJEMY polskie dziedzictwo kulturowe za granicą

Digitalizacja zbiorów archiwalnych Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce "Kolekcje Karola Popiela i Oskara Haleckiego"

Oskar Halecki był jednym z założycieli PIASA, kombatantem I wojny światowej i profesorem i szefem katedry Historii na Uniwersytecie Warszawskim. W 1921r został członkiem sekretariatu Ligi Narodów w Genewie. W czasie II wojny światowej, mieszkając w Paryżu, organizował Polski Uniwersytet na Emigracji, a po emigracji do USA wykładał historię na uniwersytecie Kolumbia i Fordham w Nowym Jorku.

Digitalizacja zbiorów archiwalnych Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce (PIN), jest kontynuacją programów z lat 2016-19. Archiwa PIN mają przeszło 75 mb, kolekcja Karola Popiela składa się z 391 folderów i przeszło 7 mb akt, a kolekcja Oskara Haleckiego 1,25 mb i 129 teczek.

Celem zadania było dokończenie digitalizacji kolekcji Karola Popiela (w 2019 roku zdigitalizowano połowę zespołu Karola Popiela) oraz zdigitalizowanie kolekcji Oskara Haleckiego.

W celu zachowania dokumentacji z obu archiwów należało jak najszybciej zdigitalizować zasoby przechowywane w Polskim Instytucie Naukowym w Ameryce. Dokumentacja jest w złym stanie konserwatorskim, papier jest mocno zakwaszony i ulega destrukcji. Część dokumentacji była zaatakowana przez grzyby. Postęp procesu czyni proces digitalizacji trudnym, ale i bardzo potrzebnym.

Rezultatem zadania jest pełna digitalizacja i upublicznienie kolekcji Karola Popiela (ok. 3,7 mb archiwów) i Oskara Haleckiego (1,25  mb archiwów).


Wartość dofinansowania: 43750 zł

Beneficjent: Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego imienia Józefa Piłsudskiego