Fill 1 Copy Created with Sketch.
© 2020 Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA

Zapomniane polskie cmentarze na Ukrainie ‒ Stowarzyszenie Wołyński Rajd Motocyklowy

W oparciu o myśl przewodnią „Nie o zemstę, lecz o pamięć chodzi...” Stowarzyszenie Wołyński Rajd Motocyklowy integruje w swych działaniach społeczność lokalną z Polski i Ukrainy, by na drodze wspólnego przebywania, poznawania swego dziedzictwa i korzeni budować tożsamość i świadomość. Prowadzone od kilku lat tego rodzaju działania skutkują rozszerzaniem idei wolontariatu i akcji Wołyńskiego Rajdu Motocyklowego związanych z dziedzictwem kulturowym, np.: Wołyńskie Światełko Pamięci, Kresowa Paczka, Tożsamość listem pisana.

Główna koncepcja działań w projekcie zakłada połączenie prac porządkowych z działaniami edukacyjnymi na dawnych terenach Polski ‒ zapomnianych, nieobjętych opieką cmentarzach (Lubieszów, Krzemieniec), by prowadzić do wzrostu świadomości kulturowej i społecznej oraz działać na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego we współpracy ze społecznością lokalną i organizacjami pozarządowymi na terenach Wołynia (Lubieszów, Krzemieniec).

31 wolontariuszy, 8 dni prac

Partnerzy: parafia w Sarnach (Ukraina), parafia w Maniewiczach (Ukraina), Centrum Kulturalno-Edukacyjne im T. Sosnowskiego w Równem, Szkoła Polska w Lubieszowie, gazeta „Monitor Wołyński”, telewizja TRWAM

Dofinansowanie: 11 600 zł

Publikacje o projekcie: „Monitor Wołyński”, Dziennik Wschodni, portal KazimierzDolny.pl.