Fill 1 Copy Created with Sketch.

Zapomniane polskie cmentarze na Ukrainie ‒ Stowarzyszenie Wołyński Rajd Motocyklowy

Celem projektu była ochrona dziedzictwa kulturowego oraz zwiększenie świadomości kulturowej i społecznej wśród wolontariuszy z Polski, a także społeczności lokalnych i organizacji pozarządowymi na terenach Wołynia.

Działania były prowadzone w Lubieszowie oraz Krzemieńcu i obejmowały:

  • odnalezienie zapomnianego miejsca spoczynku Polaków na terytorium Ukrainy ‒ cmentarze w Lubieszowie i Krzemieńcu;
  • wykonanie niezbędnych prac związanych z wycinką drzew i krzaków oraz prac porządkowych;
  •  zaznaczenie miejsca spoczynku zapamiętanego przez okolicznych mieszkańców;
  • przygotowanie wystawy opowiadającej o kulturze i polskości na Kresach dawniej i dziś oraz dokumentującej działania wolontariuszy.

Wystawa planszowa była prezentowana w szkole w Towarzystwie Odrodzenia Kultury Polskiej im. J. Słowackiego w Krzemieńcu. Zrealizowano również wystawy wirtualne w Zespole Szkół nr 3 im. T. Kościuszki w Hrubieszowie, Zespole Szkół im. J. Koszczyca Witkowicza w Kazimierzu Dolnym.


Ponadto zorganizowano prelekcje prowadzone przez wolontariuszy Stowarzyszenia, które odbyły się w:

  • Szkole Podstawowej św. Jana Pawła II w Woli Gorynckiej;
  • Szkole Polskiej w Lubieszowie (Ukraina);
  • Ośrodku Szkolnym i Wychowawczym w Zamościu;
  • Gminnym Zespole Szkół w Kazimierzu Dolnym.

W projekcie uczestniczyło 25 wolontariuszy, zrealizowano 9 dni prac.
Partnerzy: parafia w Sarnach (Ukraina), parafia w Maniewiczach (Ukraina), Centrum Kulturalno-Edukacyjne im T. Sosnowskiego w Równem, Szkoła Polska w Lubieszowie, gazeta „Monitor Wołyński”

Dofinansowanie: 11 600 zł

Publikacje o projekcie: „Monitor Wołyński”, Dziennik Wschodni, portal KazimierzDolny.pl.