Fill 1 Copy Created with Sketch.
© 2020 Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA

Strażnicy Narodowej Pamięci. Ocalić od zapomnienia VI. Fundacja Wolność i Demokracja

Zadanie jest skierowane przede wszystkim do polskiej młodzieży zamieszkującej dawne ziemie Rzeczypospolitej. Poprzez aktywny udział w uporządkowaniu polskich cmentarzy młodzież będzie miała okazję lepiej poznać polską kulturę i historię, a także zintegrować się ze swoimi rówieśnikami z innych regionów dzisiejszej Ukrainy.

Prace porządkowe będą prowadzone na cmentarzach lub miejscach pamięci w 4 obwodach: lwowskim, stanisławowskim, żytomierskim oraz rówieńskim. W ramach działań zaplanowane jest szkolenie, podczas którego wolontariusze zostaną przeszkoleni przez ekspertów z dziedziny ochrony i opieki nad miejscami pamięci oraz przez historyka.

10 wolontariuszy, 5 dni prac

Partner: Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankowsku

Dofinansowanie: 22 000 zł