Fill 1 Copy Created with Sketch.

Ratowanie kresowych cmentarzy 2019 poprzez wolontariat. TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW KULTURY KRESOWEJ

Remont grobowców, pomników i mogił oraz porządkowanie zniszczonych cmentarzy kresowych na Wołyniu w Niemili i Zimnej Wodzie. 

W ramach prac wykonane zostaną: wycinka i usunięcie zbędnej zieleni (chwasty, drzewa zagrażające mogiłom), wydobycie z ziemi zapadniętych i przewróconych elementów kamiennych pomników i grobowców, czyszczenie odzyskanych elementów, ustawienie na właściwe miejsce, odnowienie napisów, impregnacja pomników, porządkowanie otoczenia, inwentaryzacja odnowionych i odkrytych mogił, stworzenie wykazu pochówków.

Efektem prowadzonych prac będzie przygotowanie dokumentacji fotograficznej przebiegu projektu.

50 wolontariuszy, 20 dni pracy

Partnerzy: Konsulowie RP we Lwowie i Łucku, władze administracyjne miejscowości, w których będą prowadzone działania, środowiska i organizacje polonijne w miejscowościach pobytu i prowadzenia prac, ZHP Hufiec Powiatu Trzebnickiego, mgr Jolanta Marosik – konserwator zabytków

Dofinansowanie: 46 900 zł