Fill 1 Copy Created with Sketch.

Ratowanie kresowych cmentarzy 2019 poprzez wolontariat. TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW KULTURY KRESOWEJ

Celem projektu było wykonanie pod nadzorem konserwatora zabytków remontu grobowców, pomników i mogił oraz porządkowanie zniszczonych cmentarzy kresowych na Wołyniu w Niemili i Zimnej Wodzie koło Lwowa.

W wyniku prowadzonych działań wolontariuszy:

  • w nieistniejącej już dziś na mapie miejscowości Niemila zostało uporządkowane otoczenie pomnika pomordowanych mieszkańców, a metalowe ogrodzenie uzyskało ochronną i zdobiącą powłokę malarską
  • w miejscowości Zimna Woda (koło Lwowa) uratowano przed całkowitym zniszczeniem i zapomnieniem obszar cmentarza w części z pochówkami pochodzącymi głównie sprzed II wojny światowej. Dokonano tam usunięcia zieleni zachwaszczającej ten obszar, oczyszczono pomniki, wydobyto z ziemi uszkodzone elementy i sklejono je, ustawiając na pierwotne miejsce. Na wszystkich oczyszczonych pomnikach odnowiono napisy, co pozwoliło przywrócić i uratować pamięć o pochowanych tam osobach. Wszystkie pomniki zostały zaimpregnowane chemicznie w celu długotrwałej ochrony przed wpływami czynników atmosferycznych.

Efektem prowadzonych prac jest opracowanie dokumentacji fotograficznej z wykonanych działań.

W projekcie uczestniczyło 82 wolontariuszy, zrealizowano 19 dni prac.

Partnerzy: Konsulowie RP we Lwowie i Łucku, władze administracyjne miejscowości, w których będą prowadzone działania, środowiska i organizacje polskie w miejscowościach pobytu i prowadzenia prac, ZHP Hufiec Powiatu Trzebnickiego.

Dofinansowanie: 46 900 zł

Zobacz inwentaryzacyjny spis rozpoznanych nagrobków na cmentarzu w  Zimnej Wodzie.