Fill 1 Copy Created with Sketch.

Prace porządkowe na polskim cmentarzu w Krakowcu na Ukrainie ‒ Towarzystwo Rozwoju Piwnicznej

Przeprowadzenie prac porządkowych na polskim cmentarzu w Krakowcu na Ukrainie. Ponieważ zamieszkuje tam bardzo nieliczna mniejszość polska, lokalny cmentarz jest dramatycznie zaniedbany.

Na terenie cmentarza, oprócz prac czysto porządkowych, potrzeba będzie wyciąć krzewy i drzewa samosiejki, które regularnie niszczą pozostałości nagrobków. Czyszczeniu poddane będą metalowe części krzyży, nagrobków i ogrodzeń. Zebrane zostaną pozostałości zniszczonych nagrobków i utworzone Lapidarium. Wykonana zostanie dokumentacja prowadzonych prac.

13 wolontariuszy, 16 dni prac

Dofinansowanie: 46 000 zł