Fill 1 Copy Created with Sketch.

Prace porządkowe na polskim cmentarzu w Krakowcu na Ukrainie ‒ Towarzystwo Rozwoju Piwnicznej

W ramach projektu przeprowadzono prace porządkowe na polskim cmentarzu w Krakowcu na Ukrainie. Lokalny cmentarz był bardzo zaniedbany, ponieważ nieliczna polska społeczność zamieszkująca Krakowiec nie dysponuje wystarczającymi środkami do otoczenia nekropolii odpowiednią opieką.

Na terenie cmentarza, oprócz prac porządkowych, zostały wycięte krzewy i drzewa samosiejki, które regularnie niszczą pozostałości nagrobków. Czyszczeniu poddane były metalowe części krzyży, nagrobków i ogrodzeń. Zebrano pozostałości zniszczonych nagrobków i utworzono Lapidarium. Wykonano dokumentację prowadzonych prac, która posłużyła do wydania 8-stronicowej broszury przedstawiającej podstawowe informacje na temat miejsca oraz rodzaju i zakresu przeprowadzonych działań. Projekt zwieńczyła wystawa fotografii dokumentujących przebieg prac, którą zaprezentowano 26 października w Piwnicznej (Polska). Następnie wystawa została przewieziona na Ukrainę do Jaworowa koło Krakowca, ponieważ w miejscowości tej nawiązano dobrą współpracę z władzami miasta.

W projekcie wzięło udział 12 wolontariuszy, przeprowadzono 10 dni prac.

Dofinansowanie: 46 000 zł

Opis realizacji projektu

Pliki do pobrania
Broszura