Fill 1 Copy Created with Sketch.

Prace konserwatorskie i porządkowe w Niemirowie ‒ Gminny Ośrodek Kultury w Lubaczowie

Zadanie zakłada odnowienie pomnika Jana III Sobieskiego w Niemirowie (Ukraina) oraz wykonanie prac porządkowych na cmentarzu w Niemirowie.

Zaplanowano gruntowne oczyszczenie, naprawę i odnowienie elewacji pomnika oraz konserwację tablicy. Dodatkowo planuje się uporządkowanie i odnowienie otoczenia pomnika i jego ogrodzenia poprzez oczyszczenie za pomocą niezbędnych narzędzi, konserwację specjalistycznymi środkami i odmalowanie. Ponadto zostaną wykonane prace porządkowe na ukraińskiej części cmentarza w Niemirowie.

30 wolontariuszy, 3 dni prac

Partnerzy: Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Gminy Lubaczów, parafia prawosławna w Niemirowie

Dofinansowanie: 17 400 zł