Fill 1 Copy Created with Sketch.

Prace inwentaryzacyjno-porządkowe na polskich cmentarzach w Mołdawii i Nadniestrzańskiej Republice Mołdawskiej ‒ Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”

Projekt był realizowany 3-14 sierpnia 2019 r. w trzech miastach Mołdawii: Styrcza, Soroki i Berezowka (Brzozówka) oraz trzech miastach Naddniestrzańskiej Republiki Mołdawskiej: Swoboda Raszków, Jahorlik i Brosteni. Na terenie Mołdawii i Naddniestrzańskiej Republiki Mołdawskiej nikt ‒ poza przedstawicielami Polski ‒ nie prowadził wcześniej tego typu prac, jak w tym projekcie.

Lokalizacje, do których dotarli wolontariusze, to przykłady zabytkowych i unikalnych reliktów kultury materialnej zachowanych na terenie historycznej Mołdowy.

Mimo że projekt nie zakładał prowadzenia profesjonalnych prac w ramach konserwacji zachowawczej, zapewnione zostały najwyższe polskie standardy konserwatorskie i przekazana została wolontariuszom wiedza akademickiej polskiej szkoły konserwatorskiej. Wykonano następujące zadania:

  • oczyszczanie terenu z zieleni (trawy, krzewy, drzewa samosiejki itd. i inne);
  • inwentaryzacja (pomiarowa) cmentarza: nagrobków, drzewostanu, ogrodzenia;
  • oczyszczanie nagrobków (wstępne), pionowanie, ustawianie przewróconych, zabezpieczanie na miejscu znalezionych fragmentów w celu wykorzystania ich w kolejnych pracach (cennych ze względu na przedstawienia ‒ inskrypcje, fragmenty rzeźbiarskie i inne);
  • dokumentacja: fotograficzna, opisowa (stan zachowania, przyczyny niszczenia, wnioski do opracowania programów prac konserwatorskich).

Dziesięcioosobowy zespół wolontariuszy w ciągu 11 dni prowadzenia prac inwentaryzacyjno-porządkowych cały czas pracował pod nadzorem prof. Janusza Smazy i mgr Natalii Tomsi, koordynatorki projektu, która przygotowała 6 dokumentacji fotograficznych i opisowych, po jednej do każdego cmentarza.

 

W projekcie wzięło udział 10 wolontariuszy, zrealizowano 11 dni prac.

Partnerzy: Stowarzyszenie Polskiej Kultury „Jasna Góra”

Dofinansowanie: 35 000 zł

 

Opis realizacji projektu