Fill 1 Copy Created with Sketch.

Prace inwentaryzacyjno-porządkowe na polskich cmentarzach w Mołdawii i Nadniestrzańskiej Republice Mołdawskiej ‒ Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”

Projekt realizowany będzie na terenie Mołdawii (Styrcza, Soroki, Swoboda Raszków, Jahorlik, Brosteni) pod nadzorem dra hab. Janusza Smazy przy współpracy koordynatora z Polski, opiekuna merytorycznego z Mołdawii oraz 3 wolontariuszy z Polski i 6 z Mołdawiii i Nadniestrzańskiej Republiki Mołdawskiej. 

W ramach projektu wykonane zostaną następujące zadania:

  • oczyszczanie z zieleni (trawy, krzewy, drzewa samosiejki itd. i inne);
  • inwentaryzacja (pomiarowa) cmentarza: nagrobków, drzewostanu, ogrodzenia;
  • oczyszczanie nagrobków (wstępne), pionowanie, ustawianie przewróconych, zabezpieczanie na miejscu znalezionych fragmentów w celu wykorzystania ich w kolejnych pracach (cennych ze względu na przedstawienia inskrypcje, fragmenty rzeźbiarskie i inne);
  • dokumentacja: fotograficzna, opisowa (stan zachowania, przyczyny niszczenia, wnioski do opracowania programów prac konserwatorskich).

15 wolontariuszy, 10 dni prac

Partnerzy: Stowarzyszenie Polskiej Kultury „Jasna Góra”

Dofinansowanie: 35 000 zł