Fill 1 Copy Created with Sketch.

Prace dokumentacyjno-inwentaryzacyjne w archiwum muzealnym The Polish Mission of the Orchard Lake Schools (USA) ‒ Fundacja Świątynia Sztuki

Projekt był wyjazdem studyjnym jednej osoby i miał na celu przygotowanie dokumentacji (spis inwentaryzacyjny i fotograficzny) obiektów wchodzących w skład kolekcji Misji Polskiej w Orchard Lake (The Polish Mission of the Orchard Lake Schools).

Wyjazd do USA trwał 62 dni, w trakcie których zostały zrealizowane cele i założenia projektu:

  1. Określenie zakresu prac w siedzibie Polskiej Misji w Orchard Lake – wytypowanie obiektów do inwentaryzacji, nadanie numeru inwentaryzacyjnego.
  2. Sporządzenie spisu inwentaryzacyjnego, w skład którego wchodziła dokumentacja fotograficzna oraz lista inwentarzowa.
  3. Przygotowanie pomieszczenia do przechowywania obiektów.
  4. Spakowanie w bezkwasowe pudła obiektów wymagających natychmiastowego zabezpieczenia.
  5. Opracowanie opisowe zbiorów.

Rezultaty prac:

  1. Spisanie 813 obiektów
  2. Zabezpieczenie obiektów – spakowanie w koperty oraz pudła bezkwasowe.
  3. Przygotowanie dokumentacji fotograficznej dla 813 obiektów.
  4. Przygotowanie do prac w pokoju numer 8 – podzielenie zgromadzonych przedmiotów na archiwalia (dokumenty, zdjęcia) oraz muzealia. Uprzątnięcie tzw. zaplecza (rozebranie znajdujących się tam manekinów, wstępne zabezpieczenie mundurów, usunięcie śmieci).
  5. Przygotowanie prezentacji multimedialnej dotyczącej zbiorów muzealnych w Orchard Lake.

1 osoba, 62 dni prac

Partner: The Polish Mission of the Orchard Lake Schools

Dofinansowanie: 25 925 zł