Fill 1 Copy Created with Sketch.

Prace dokumentacyjno-inwentaryzacyjne w archiwum muzealnym The Polish Mission of the Orchard Lake Schools (USA) ‒ Fundacja Świątynia Sztuki

Projekt jest wyjazdem studyjnym jednej osoby i ma na celu przygotowanie dokumentacji (spis inwentaryzacyjny i fotograficzny) obiektów wchodzących w skład kolekcji Misji Polskiej w Orchard Lake (The Polish Mission of the Orchard Lake Schools).

Zaplanowane działania obejmują:

  • określenie zakresu prac – wytypowanie obiektów do inwentaryzacji, nadanie numeru inwentaryzacyjnego;
  • sporządzenie spisu inwentaryzacyjnego, w skład którego wchodzi dokumentacja fotograficzna oraz lista inwentarzowa;
  • przygotowanie pomieszczenia do przechowywania obiektów;
  • spakowanie w bezkwasowe pudła obiektów wymagających natychmiastowego zabezpieczenia;
  • opracowanie opisowe zbiorów.

Historia ośrodka w Orchard Lake pod wezwaniem świętych Cyryla i Metodego związana jest z księdzem Leopoldem Moczygembą, który zainicjował utworzenie seminarium mającego kształcić księży pełniących posługę wśród Polonii. Seminarium zostało oficjalnie otwarte w 1885 r. i było pierwszą tego typu uczelnią w stanie Michigan.

1 osoba, 62 dni prac

Partner: The Polish Mission of the Orchard Lake Schools

Dofinansowanie: 26 000 zł