Fill 1 Copy Created with Sketch.

Porządkujemy zapomniane cmentarze pogranicza ‒ 2019 ‒ Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Ulhówek „Robim Co Możem”

Porządkowanie polskich cywilnych cmentarzy i upamiętnień w rejonie sokalskim i żółkiewskim (Ukraina): Bełz, Ostrów, Rawa Ruska, Wielkie Mosty, Czerwonograd, Magierów.

Prace będą polegały na oczyszczeniu cmentarzy z zarośli oraz zakrzaczeń, bez ingerencji w substancję zabytku. Przewidziano również prace porządkowe w miejscach cywilnych, gdzie znajdują się mogiły polskich mieszkańców wsi: Ostrów, Stanisłówka, Zawonia i innych w rejonie sokalskim i żółkiewskim.

65 wolontariuszy, 5 dni prac

Partnerzy: VELORAWA (RAWA RUSKA, Ukraina), Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej Oddział w Mostach Wielkich i w Żółkwi

Dofinansowanie: 20 000 zł