Fill 1 Copy Created with Sketch.

Porządkujemy zapomniane cmentarze pogranicza ‒ 2019 ‒ Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Ulhówek „Robim Co Możem”

W trakcie realizacji projektu porządkowano cmentarze na Ukrainie w Ostrowie, Czerwonogradzie, Uhnowie, Stajach, Korczowie, Bełzie i Uhrynowie, w którym także uporządkowano otoczenie kościoła. Rozpoczęto inwentaryzację polskich nagrobków na cmentarzu miejskim w Rawie Ruskiej (usunięto zakrzaczenia na polskich nagrobkach oraz oczyszczono niektóre inskrypcje na nagrobkach).

Ponadto przeprowadzono prace porządkowe na cmentarzach lub miejscach, gdzie spoczywają polscy mieszkańcy miejscowości Waręż, Łubów, Boriatyn, Zawonia, Stanisłówka, Wielkie Mosty, Żółkiew. Porządkowano również otoczenie kościoła w Leszczkowie. Założone cele i rezultaty zostały osiągnięte, a nawet wykroczyły poza zaplanowane zadania.

Prace trwały od czerwca do listopada 2019 r.:

  • 6.09.2019, wyjazd grupy 4 wolontariuszy,
  • 12.09.2019, wyjazd grupy 2 wolontariuszy,
  • 12.10.2019, wyjazd grupy 14 wolontariuszy,
  • 26.10.2019, wyjazd grupy 26 wolontariuszy oraz
  • 9-10.11.2019, wyjazd grupy 37 wolontariuszy.

Realizowane były również przez beneficjenta jednoosobowe wyjazdy organizacyjne i porządkowe. Ponadto w pracach porządkujących uczestniczyło ok. 50 osób: miejscowych mieszkańców członków Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej z Czerwonogradu, Wielkich Mostów i Żółkwi.

Zrealizowano dwa spotkania podsumowujące (9-10.11.2019) w miejscowości Żółkiew i Wielkie Mosty, których uczestnikami byli wolontariusze i członkowie polskich towarzystw. Przyjęta formuła spotkań, omówienie bieżących problemów i zapewnienie pomocy w przyszłości budowały lub odświeżyły wzajemne relacje miejscowych polskich społeczności i wolontariuszy z Polski.

W projekcie wzięło udział 76 wolontariuszy.

Partnerzy: VELORAWA (Rawa Ruska, Ukraina), Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej Oddział w Mostach Wielkich i w Żółkwi

Dofinansowanie: 20 000 zł