Fill 1 Copy Created with Sketch.

Polski cmentarz w Ostrogu ‒ zabezpieczenie, dokumentacja i promocja ‒ Polsko-Ukraińska Fundacja Współpracy Akademickiej „Obserwatorium”

Celem projektu była poprawa stanu zachowania, dokumentacja i promocja polskiego cmentarza w Ostrogu na Ukrainie. Dodatkowym efektem realizacji zadania jest opracowanie raportu i wystawa fotograficzna dokumentująca wykonane prace.

Projekt został zrealizowany przy wydatnym współudziale społeczności lokalnej i miejscowych władz oraz zawodowych pilarzy.

Prawa część cmentarza została oczyszczona całkowicie. Rozpoczęto także wycinkę drzewostanu po lewej stronie drogi, znacznie poszerzając pole wycięte w latach ubiegłych. Podczas wycinki odsłoniętych zostało kilkanaście bardzo dobrze zachowanych nagrobków, tablic i pomników wykonanych z szarego piaskowca. Po zdjęciu niewielkiej warstwy ziemi odkrytych zostało kilka grobowców w ziemi – głębokich na około 3 metry.

W ciągu ośmiu dni roboczych trzej zawodowi pilarze prowadzili wraz ze studentami wycinkę bardzo gęstego drzewostanu, wysokich, gęstych , ciernistych krzewów kaliny i akacji. Ścięte drzewa były wywożone z cmentarza przez dwa samochody osobowe z przyczepami jednoosiowymi oraz ciężki samochód transportowy ,, ZIŁ”. Gałęzie zostały spalone w wyznaczonych miejscach w obrębie nekropolii. Prowadzono także prace usunięcia pni drzew pozostałych po uprzednich wycinkach.

W roku 2019 wykonanych zostało najwięcej prac ‒ decydowało o tym zdecydowanie największe zaangażowanie sił i środków. Wycięto niepotrzebny drzewostan na powierzchni około 1,5 hektara.

Zobacz sprawozdanie oraz artykuł opowiadające o projekcie