Fill 1 Copy Created with Sketch.

Polski cmentarz w Ostrogu ‒ zabezpieczenie, dokumentacja i promocja ‒ Polsko-Ukraińska Fundacja Współpracy Akademickiej „Obserwatorium”

Poprawa stanu zachowania, dokumentacja i promocja polskiego cmentarza w Ostrogu na Ukrainie. W realizacji zadania wezmą udział studenci różnych specjalności z uniwersytetów, politechnik i akademii sztuk pięknych pod opieką utytułowanych historyków i konserwatorów przy udziale zaproszonych wolontariuszy z uniwersytetów ukraińskich.

Zadaniem tak skomponowanego zespołu będą prace porządkowe, dokumentacyjne i edukacyjne na terenie cmentarza. Dodatkowym efektem realizacji zadania będzie opracowanie raportu poprawy stanu zabytku i wystawa fotograficzna dokumentująca wykonane prace.

12 wolontariuszy, 12 dni prac

Partnerzy: Studium Europy Wschodniej, Uniwersytet Warszawski; Konsorcjum Uniwersytetu Warszawskiego i uniwersytetów ukraińskich; Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Dofinansowanie: 36 000 zł