Fill 1 Copy Created with Sketch.

Pamiętamy o Kresach ‒ Obóz Wolontarystyczny we Lwowie - Fundacja Dziedzictwo Kresowe im. Orląt Lwowskich

Przeprowadzenie prac porządkowych, drobnych prac naprawczych oraz podstawowych prac konserwatorskich przy wybranych polskich grobach na cmentarzu Janowskim we Lwowie. Celem jest zaangażowanie zarówno miejscowej Polonii, polskich rodzin, które poszukują swoich przodków na cmentarzu i chcą się zaangażować w ich ratowanie, ale nie wiedzą, w jaki sposób, jak i mieszkańców Lwowa, którzy chcą się włączyć w zachowanie dziedzictwa cmentarza Janowskiego oraz studentów wydziałów konserwacji Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i we Lwowie.

35 wolontariuszy, 5 dni prac

Partnerzy: Lwowska Szkoła Średnia nr 10 im. Marii Magdaleny z polskim językiem wykładowym; Lwowska Szkoła Średnia nr 24 im. Marii Konopnickiej z polskim językiem wykładowym; Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej; Towarzystwo Miłośników Dziedzictwa Kultury Polskiej „Zabytek”; Redakcja dwutygodnika „Kurier Galicyjski”

Dofinansowanie: 15 113,98 zł