Fill 1 Copy Created with Sketch.

Pamiętamy o Kresach ‒ Obóz Wolontarystyczny we Lwowie - Fundacja Dziedzictwo Kresowe im. Orląt Lwowskich

Projekt polegał na przeprowadzeniu prac porządkowych, drobnych prac naprawczych oraz podstawowych prac konserwatorskich przy wybranych polskich grobach na cmentarzu Janowskim we Lwowie. Celem projektu było zaangażowanie zarówno miejscowej Polonii, polskich rodzin, które poszukują swoich przodków na cmentarzu i chcą się zaangażować w ratowanie ich nagrobków, ale nie wiedzą, w jaki sposób, jak i mieszkańców Lwowa chcących włączyć się w zachowanie dziedzictwa cmentarza Janowskiego. W działaniach uczestniczyli też studenci wydziałów konserwacji Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i we Lwowie.

Grupę tworzyła młodzież w wieku 15–16 lat, nauczyciele oraz miejscowi Polacy zrzeszeni w organizacjach społecznych. Zwiększono także liczbę miejscowych wolontariuszy do 40 osób.

W pierwszym dniu obozu dla wolontariuszy zorganizowano zajęcia teoretyczne – szkolenie, w ramach którego przedstawiono historię cmentarza janowskiego, jego charakterystykę, znaczenie dla dziedzictwa kulturowego oraz ogólną charakterystykę nagrobków i ich typologię. Omówiono także stan zachowania nagrobków i przyczyny niszczenia. Wolontariusze poznali podstawowe zagadnienia inwentaryzatorskie, zasady opisywania nagrobków oraz ich profesjonalnego fotografowania na potrzeby prac konserwatorskich. Dużo miejsca poświęcono omówieniu narzędzi do poszczególnych prac przy nagrobkach, ubiorze roboczym oraz ogólnym zasadom bezpieczeństwa w trakcie prac. Wolontariusze otrzymali informatory zawierające wszystkie niezbędne informacje poruszone w trakcie szkolenia.

Drugi dzień obozu na terenie cmentarza janowskiego rozpoczęto od zapoznania się z miejscami, gdzie zaplanowano przeprowadzenie prac porządkowych, ustalono umiejscowienie punktów informacyjnych, godziny posiłków i inne kwestie organizacyjne. W dalszej części dnia rozpoczęto realizację prac przy wyznaczonych nagrobkach. Dodatkowa liczba wolontariuszy i dodatkowo zakupiony sprzęt spowodowały, że szybko udało się uporządkować wszystkie grobowce, które miały być realizowane przez kolejne dni obozu. W związku z tym organizatorzy w porozumieniu z zespołem konserwatorów wyznaczyli dodatkowy obszar cmentarza, na którym realizowano prace porządkowe w kolejnych dniach obozu. Dzięki temu uporządkowano dwukrotnie więcej nagrobków niż zakładano.

Efektem prac w ramach tegorocznego obozu było uporządkowanie ponad 50 nagrobków.

W projekcie wzięło udział 40 wolontariuszy, w ciągu 5 dni prac.

Partnerzy: Lwowska Szkoła Średnia nr 10 im. Marii Magdaleny z polskim językiem wykładowym; Lwowska Szkoła Średnia nr 24 im. Marii Konopnickiej z polskim językiem wykładowym; Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej; Towarzystwo Miłośników Dziedzictwa Kultury Polskiej „Zabytek”; redakcja dwutygodnika „Kurier Galicyjski”

Dofinansowanie: 15 113,98 zł

Artykuł opisujący realizację projektu

Reportaż TVP Polonia z realizacji projektu