Fill 1 Copy Created with Sketch.
© 2020 Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA

Młodzi w trosce o pamięć i zachowanie materialnego dziedzictwa Rzeczypospolitej na Kresach ‒ Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Bytomiu

Cykl 10 spotkań wykładowych dotyczących historii ziem kresowych dawnej Rzeczypospolitej. Uczestnikami będą młodzieżowi wolontariusze wywodzący się z bytomskich szkół średnich. Natomiast spotkania poprowadzą specjaliści ‒ historycy, mający doświadczenie dydaktyczne.

Cykl 15 warsztatów w formule teoretyczno-praktycznej z zakresu opieki i ochrony nad zabytkami (w tym wizyta warsztatowa na jednym z cmentarzy polskich na Ukrainie). Będą to spotkania warsztatowe z osobą przygotowaną merytorycznie i zawodowo związaną z działaniami w zakresie ochrony i konserwacji zabytków.

Na podstawie spotkań warsztatowych przygotowany zostanie materiał służący do opracowania folderu-przewodnika dobrych praktyk postępowania podczas realizacji projektów związanych z pracami porządkowymi na polskich nekropoliach za granicą.

20 wolontariuszy, 3 dni prac poza Polską (wykłady i warsztaty odbędą się w Bytomiu).

Dofinansowanie: 19 580 zł

Informacja z realizacji projektu