Fill 1 Copy Created with Sketch.

Kuty nad Czeremoszem. Mała stolica Ormian ‒ Armenian Foundation

Celem projektu było stworzenie możliwie pełnego opisu cmentarzy i kwater ormiańskich, sporządzenie listy nazwisk spoczywających tam osób oraz wykonanie wstępnych prac porządkowych na  wybranych cmentarzach.

W ramach projektu zinwentaryzowano trzy cmentarze Ormian Polskich: Kuty, Baniłów, Śniatyn. Opracowano 230 kart inwentaryzacyjnych, w tym Kuty ‒ 169, Baniłów ‒ 21, Śniatyn ‒ 30. Konserwator Cezary Michno przeprowadził wykłady dotyczące sposobu
inwentaryzacji oraz konserwacji nagrobków. Jednocześnie wolontariusze brali udział w codziennych wykładach, m.in.: „Ormianie w Polsce. Przeszłość i teraźniejszość”, „Historia Ormian w Kutach”, „Gwara, dialekt czy język Ormian z Kut?”, „Wierzenia Ormian”, „1183 czy… 1363?”.

Zorganizowano dwie sesje: w Oławie i Warszawie ‒ wystawa mobilna składała się z 20 roll-upów, na których zaprezentowano efekty działań na cmentarzach w Kutach, Baniłowie i Śniatynie. Końcowym efektem działań było stworzenie i udostępnienie online interaktywnej mapy cmentarzy w KutachBaniłowie.

W projekcie wzięło udział 8 wolontariuszy, zrealizowano 12 dni prac.

Dofinansowanie: 32 000 zł

Opis realizacji projektu