Fill 1 Copy Created with Sketch.

Kuty nad Czeremoszem. Mała stolica Ormian ‒ Armenian Foundation

W ramach obozu wolontariackiego młodzi ludzie, wspierani przez doświadczonych wolontariuszy, dokonają możliwie pełnego opisu cmentarzy i kwater ormiańskich, sporządzą listę nazwisk spoczywających tam osób oraz wykonają wstępne prace porządkowe na cmentarzach. Prace inwentaryzacyjne będą prowadzone w Kutach, Baniłowie i Śniatynie.

Końcowym efektem działań będzie stworzenie i udostępnienie interaktywnej mapy online cmentarzy w Kutach i Baniłowie.

12 wolontariuszy, 9 dni prac

Dofinansowanie: 32 000 zł