Fill 1 Copy Created with Sketch.

Kresowe cmentarze na Ukrainie– 2019 ‒ Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Łódzka

Ukraina, obwód wołyński i tarnopolski (łucki okręg konsularny), Kostiuchnówka, Kowel, Kołki, Przebraże, Lubieszów, Prilesna, Maniewicze, Buczacz, Późniki, Barysz, Koropiec, Nowosiółka Koropiecka, Monasterzyska

W ramach planowanych działań wykonane zostanie:

  • poszukiwanie i sporządzenie opracowań o nowych cmentarzach, kwaterach i grobach w oparciu o zdobyte dotychczas informacje i wiedzę wraz ze zweryfikowaniem informacji przekazanych przez społeczności lokalne;
  • uporządkowanie polskich mogił i cmentarzy na podstawie posiadanych już informacji i zdjęć prezentujących stan obecny;
  • wykonanie napraw, renowacje części mogił i pomników, które tego wymagają.

20 wolontariuszy, 20 dni prac

Partnerzy: Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Harcerski Hufiec Wołyń, Szkoła ogólnokształcąca stopnia w Kostiuchnówce

Dofinansowanie: 40 200 zł