Fill 1 Copy Created with Sketch.

Ich? Nasz? Wspólny! ‒ cmentarz, kamienny pamiętnik Pomorzan ‒ Stowarzyszenie Magurycz

Projekt realizowano w formie obozu wolontariackiego, w ramach którego wyremontowano 20 nagrobków na cmentarzu polsko-ukraińskim w Pomorzanach.

Prace były prowadzone pod kierunkiem prof. dra hab. Janusza Smazy. W ramach projektu przygotowano i wydano w jęz. polskim i ukraińskim publikację na temat cmentarza w Pomorzanach dokumentującą efekty projektu. Dodatkowo przygotowano wystawę pokazującą stan nekropolii w Pomorzanach przed, w trakcie i po zakończeniu prac, połączoną z sesją poświęconą społecznej ochronie cmentarzy.

W projekcie wzięło udział 26 wolontariuszy, zrealizowano 19 dni prac.

Partnerzy: Rada Wiejska wsi Pomorzany, parafia rzymskokatolicka w Pomorzanach, Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Złoczowskiej

Dofinansowanie: 32 300 zł

Reportaż z realizacji projektu

 

 

Poniżej prezentujemy efekty zrealizowanych dotychczas prac.