Fill 1 Copy Created with Sketch.

Ich? Nasz? Wspólny! ‒ cmentarz, kamienny pamiętnik Pomorzan ‒ Stowarzyszenie Magurycz

Celem projektu jest ratowanie przez wolontariuszy polskiego dziedzictwa kulturowego połączone z nauką, jak efektywnie opiekować się kamienną sztuką sepulkralną, jak ją chronić, ratować i dbać o nią.

Projekt zrealizowany w formie obozu wolontariackiego, którego celem jest remont nie mniej niż 22 nagrobków na cmentarzu polsko-ukraińskim w Pomorzanach, przygotowanie i druk publikacji w jęz. polskim i ukraińskim na temat cmentarza w Pomorzanach prezentującej efekty projektu oraz przygotowanie i prezentacja wystawy pokazującej stan nekropolii w Pomorzanach przed, w trakcie i po zakończeniu prac, połączona z sesją poświęconą społecznej ochronie cmentarzy.

Wolontariusze: 20 osób, po 10 osób z Polski i Ukrainy, 12 dni prac

Partnerzy: Rada Wiejska wsi Pomorzany, Parafia Rzymskokatolicka w Pomorzanach, Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Złoczowskiej

Dofinansowanie: 32 300 zł

Reportaż z realizacji projektu.

Poniżej prezentujemy efekty zrealizowanych dotychczas prac.