Fill 1 Copy Created with Sketch.

Badania architektoniczno-konserwatorskie kościoła św. Mikołaja w Kamieńcu Podolskim ‒ Oddział Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w Warszawie

Ideą warsztatów jest integracja środowiska specjalistów polskich i ukraińskich (konserwatorów, architektów, historyków sztuki) i zrozumienie, jak ważna jest świadoma współpraca, dzięki której można we właściwy sposób wypracowywać programy ochrony dla zabytków oraz praktycznie ratować wspólne dziedzictwo kulturowe.

W ramach projektu przeprowadzone będą z grupą wolontariuszy podstawowe badania architektoniczne i konserwatorskie kościoła. Efektem będzie powstanie dokumentacji podsumowującej badania z konkretnymi wnioskami i dokumentacją fotograficzną.

22 wolontariuszy, 6 dni prac

Partnerzy: Stowarzyszenie polskie, lokalna parafia

Dofinansowanie: 23 960 zł