Fill 1 Copy Created with Sketch.

Badania architektoniczno-konserwatorskie kościoła św. Mikołaja w Kamieńcu Podolskim ‒ Oddział Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w Warszawie

Ideą projektu była integracja środowiska specjalistów polskich i ukraińskich (konserwatorów, architektów, historyków sztuki) oraz pogłębienie świadomości na temat tego, jak ważna jest współpraca, dzięki której można we właściwy sposób wypracowywać programy ochrony zabytków oraz praktycznie ratować wspólne dziedzictwo kulturowe.

W ramach projektu przeprowadzono podstawowe badania architektoniczne i konserwatorskie kościoła. Efektem projektu jest dokumentacja podsumowująca badania z wnioskami i dokumentacją fotograficzną.

W projekcie wzięło udział 16 wolontariuszy oraz 4 ekspertów, prace trwały 6 dni.

Partnerzy: Polskie Kulturalno-Oświatowe Stowarzyszenie w Kamieńcu Podolskim, parafia kościoła pw. św. Mikołaja w Kamieńcu Podolskim, Fundacja Dziedzictwo Kulturowe

Dofinansowanie 17040,85 zł

Sprawozdanie z przeprowadzonych działań