Fill 1 Copy Created with Sketch.

Tytus Brzozowski wyrusza w świat polskimi śladami

Artykuł 18.05.2020

Tytus Brzozowski, współpracując z Instytutem POLONIKA, kreuje w swoich obrazach fantazyjne wizerunki miast w różnych częściach świata. Łączy je ważna cecha – obecne w ich przestrzeni materialne ślady polskiego dziedzictwa kulturowego. Wspólnie z artystą, Instytut POLONIKA zaprasza do poszukiwań i poznawania niezwykłej historii polskiej obecności w świecie.