Fill 1 Copy Created with Sketch.

Start prac remontowych i konserwatorskich 2018 r.

Artykuł 21.11.2018

Rozpoczęła się renowacja obiektów polskiego dziedzictwa kulturowego znajdujących się poza granicami kraju. Działania te stanowią jedno z podstawowych zadań Instytutu POLONIKA realizowanych w ramach Programu Strategicznego „Ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą”.