Fill 1 Copy Created with Sketch.
© 2020 Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA

Renowacja kaplicy Krzyżanowskich na cmentarzu Łyczakowskim

Artykuł 02.07.2019

Instytut POLONIKA rozpoczyna renowację neogotyckiej kaplicy rodziny Krzyżanowskich na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie.