Fill 1 Copy Created with Sketch.

Przywracane piękno barokowych malowideł kościoła jezuitów we Lwowie

Artykuł 21.11.2018

W pojezuickim kościele pw. Św. Piotra i Pawła we Lwowie, który po II wojnie światowej był magazynem książek i czasopism, trwają prace konserwatorskie dofinansowane przez Instytut POLONIKA.