Ruszył nabór wniosków do programów grantowych | Polonika

Przejdź do treści
BADAMY - CHRONIMY - POPULARYZUJEMY polskie dziedzictwo kulturowe za granicą

Ruszył nabór wniosków do programów grantowych

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłosił nabór do Programów MKiDN na rok 2021. Ich celem jest wspieranie rozwoju kulturalnego, edukację artystyczną, działalność wydawniczą oraz ochronę dziedzictwa kulturowego. O dofinansowanie, w ramach programów, mogą się ubiegać jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury, instytucje filmowe, szkoły i uczelnie wyższe, organizacje pozarządowe oraz podmioty gospodarcze.

W 2020 roku instytucją zarządzającą programem „Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą” został Instytut POLONIKA. Celem programu jest poprawa stanu zachowania i wzmocnienie ochrony dziedzictwa kulturowego znajdującego się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz upowszechnianie wiedzy na jego temat.

Termin składania wniosków upływa 30 listopada 2020 roku.

WIęcej informacji: