Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu "Usługa druku książki pt. Podręcznik do inwentaryzacji cmentarzy” Polonika

Przejdź do treści
BADAMY - CHRONIMY - POPULARYZUJEMY polskie dziedzictwo kulturowe za granicą

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu "Usługa druku książki pt. Podręcznik do inwentaryzacji cmentarzy”

Artykuł 20.11.2020

Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA przedstawia informację z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę druku książki pt. „Podręcznik do inwentaryzacji cmentarzy”.