Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu "Usługa druku kalendarza" Polonika

Przejdź do treści
BADAMY - CHRONIMY - POPULARYZUJEMY polskie dziedzictwo kulturowe za granicą

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu "Usługa druku kalendarza"

Artykuł 27.11.2020

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Instytut Polonika zamieszcza informacje w związku z otwarciem ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Usługa druku kalendarza".