Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu IDzG/2510/11/2020 (druk 2 książek) Polonika

Przejdź do treści
BADAMY - CHRONIMY - POPULARYZUJEMY polskie dziedzictwo kulturowe za granicą

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu IDzG/2510/11/2020 (druk 2 książek)

Artykuł 09.12.2020

Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą "Polonika" przedstawia informację z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę druku dwóch książek pt.: „Polska sztuka na emigracji w londyńskiej kolekcji Matthew Batesona” i „Turecki pasza i szlachta: korespondencja osmańskiego gubernatora Chocimia Iliasza Kołczaka paszy ze szlachtą Rzeczypospolitej z lat 1730-1739”.