Fill 1 Copy Created with Sketch.
© 2019 Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA

Rocznik Chopinowski

„Rocznik Chopinowski” jest organem naukowym Towarzystwa im. Fryderyka Chopina. Wydawanie periodyku wznowiono w 2018 r., po siedemnastoletniej przerwie, dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (z Funduszu Promocji Kultury) oraz Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA.

Celem „Rocznika Chopinowskiego” jest prezentacja stanu badań oraz najnowszych kierunków współczesnej chopinologii, czyli przede wszystkim opracowania naukowe dotyczące życia i twórczości Fryderyka Chopina (publikowane w języku polskim ze streszczeniami w języku angielskim). „Roczniki” zawierają też bibliografię publikacji chopinowskich ukazujących się w Polsce i na świecie.

Reaktywowanie serii „Rocznik Chopinowski” uczczono 29 listopada 2018 r. w Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich w Warszawie. Promocji towarzyszył recital pianistyczny: utwory Fryderyka Chopina wykonał Thomas Prat (Francja). W roli prelegentów w spotkaniu wzięli udział: Dorota Janiszewska-Jakubiak (dyrektor Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA), prof. Bronisława Kawalla (prezes Towarzystwa im. Fryderyka Chopina), prof. dr hab. Zbigniew Skowron (dyrektor Instytutu Muzykologii UW) i dr Ewa Sławińska-Dahlig (redaktor naczelny „Rocznika”, członek Zarządu TiFC). Prowadzenie: Jerzy Ossowski (TiFC).