Fill 1 Copy Created with Sketch.
© 2019 Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA

Polacy w Lipawie

Marek Głuszko, Polacy w Lipawie, Instytut POLONIKA, Warszawa 2018

Lipawa to miasto portowe na kurlandzkim wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Związki Lipawy z polską historią sięgają początku XVII w. Niestety, w polskiej historiografii brakuje publikacji prezentujących polskie dokonania w dziejach lipawskich. Autor, na podstawie własnych zbiorów i przeprowadzonych badań, przedstawia Polaków znanych i nieznanych, często już zapomnianych, którzy byli związani z Lipawą. Książka jest bogato ilustrowana materiałem archiwalnym. Publikacja ukaże się w języku polskim i łotewskim.

Autor: Marek Głuszko
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-66172-04-3