Fill 1 Copy Created with Sketch.
© 2019 Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA

Polacy w Lipawie – historia znana, nieznana, zapomniana

Marek Głuszko, Polacy w Lipawie – historia znana, nieznana, zapomniana, Instytut POLONIKA, Warszawa 2018

Lipawa to miasto portowe na kurlandzkim wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Związki Lipawy z polską historią sięgają początku XVII w. Niestety, w polskiej historiografii brakuje publikacji prezentujących polskie dokonania w dziejach lipawskich. Autor, na podstawie własnych zbiorów i przeprowadzonych badań, przedstawia Polaków znanych i nieznanych, często już zapomnianych, którzy byli związani z Lipawą. Książka jest bogato ilustrowana materiałem archiwalnym i napisana w języku polskim i łotewskim.

Marek Głuszko autor publikacji Polacy w Lipawie – historia znana, nieznana, zapomniana otrzymał nagrodę „Przeglądu Wschodniego” w kategorii: „Popularyzacja problematyki wschodniej”.

Autor: Marek Głuszko
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-66172-04-3