Fill 1 Copy Created with Sketch.
© 2019 Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA

Dom Kombatanta Polskiego im. gen. Władysława Andersa w Paryżu

Hanna Olejniczak-Zaworonko, Dom Kombatanta Polskiego im. gen. Władysława Andersa w Paryżu, Instytut POLONIKA, Warszawa 2018

Autor: Hanna Olejniczak-Zaworonko
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-66172-00-5