Fill 1 Copy Created with Sketch.
© 2019 Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA

Państwowa instytucja kultury, jaką jest Instytut Polonika,  skupia swoje działania wokół trzech obszarów, którymi są: badania, ochrona i popularyzacja polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą. Realizowane projekty mają wpływ zarówno na zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, jak i zwiększenie społecznej świadomości jego znaczenia jako istotnej części dziedzictwa europejskiego i światowego, a także elementu kształtującego tożsamość narodową.

Trzy Programy Strategiczne Instytutu odzwierciedlają zakres prowadzonych przez Instytut działań.

  1. Badania polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą
  2. Ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą
  3. Popularyzacja polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą