Fill 1 Copy Created with Sketch.
© 2019 Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA
Włochy

Księga pełna polskich herbów

W Archiwum Uniwersytetu w Padwie znajduje się niezwykła księga, a w zasadzie dwie księgi tzw. Metryki nacji polskiej. Są one pełne pięknych iluminacji ukazujących w ozdobnych kartuszach herby polskich studentów na tej uczelni. 

Polacy napływali do Padwy masowo w XVI wieku. W 1592 r. założyli organizację studencką tzw. nację polską. To jej świadectwem są Metryki…, których karty wypełniają wpisy polskich studentów – członków nacji polskiej, ozdobione iluminacjami z poetyckimi dedykacjami. Wśród nich można znaleźć rozbudowane kompozycje heraldyczne, nierzadko będące prawdziwymi dziełami sztuki, jak choćby otwierający tom pierwszy herb Rzeczpospolitej Obojga Narodów, czy herby Bogusława Leszczyńskiego, Franciszka i Jana Dembińskich, Józefa Antoniego Częczkiewicza.

Akademia Padewska była jednym z najznakomitszych ośrodków intelektualnych Europy doby humanizmu. Do grona jej studentów należały najwybitniejsze postaci swej epoki Dante, Petrarka, Torquato Tasso, Galileusz, Mikołaj z Kuzy. Ich towarzyszami byli przyszli twórcy nauki i kultury polskiej, tacy jak: Paweł Włodkowic, Jan Kochanowski, Marcin Kromer, Grzegorz z Sanoka, Klemens Janicki, Jan Łaski, Maciej z Miechowa czy Franciszek Skoryna. Kanclerzem Uniwersytetu w Padwie był Jan Zamoyski, który ‒ nasiąknąwszy ideami humanizmu w murach tej uczelni ‒ zmaterializował je w idealnym mieście – Zamościu.

W 2022 r. przypada 800-lecie Uniwersytetu w Padwie. Wpisując się w uroczyste obchody, Instytut POLONIKA przygotował fototypiczną edycję metryk nacji polskiej w Padwie. W ten sposób prezentujemy nie tylko polskiemu i włoskiemu, lecz także europejskiemu odbiorcy niezwykłe dzieło sztuki, które jest świadectwem wielowiekowej polskiej obecności na tej akademii.

Lokalizacja
Uniwersytet Padewski, Padwa, Włochy
Via 8 Febbraio 1848, 2, 35122 Padova PD, Włochy