Fill 1 Copy Created with Sketch.
USA

Kościół pw. Matki Bożej Anielskiej w Chicago

Jeden z największych polskich kościołów w Chicago i jedna z prężniej działających parafii, wokół której integrowało się środowisko polonijne. Tu prowadzono różnorodną polską działalność społeczną i kulturalno-oświatową.

Kościół pw. Matki Bożej Anielskiej jest jednym z największych polskich kościołów w Chicago i jednocześnie jednym z czołowych przykładów tzw. Polish Cathedral Style, który charakteryzuje się połączeniem form historycznych. Imponuje swoim rozmachem, gdyż w podstawie ma ponad 70 m x 38 m, wysokość w kopule wynosi ponad 45 m, a obie wieże mierzą ponad 21 m wysokości każda.

Świątynia powstała w latach 1903-1928 według projektu architektów Henry’ego Worthmanna i Johna G. Steinbacha. Charakterystycznymi elementami tej pięcionawowej bazyliki jest dwuwieżowa fasada z oknem rozetowym nawiązująca do katedry Notre-Dame w Paryżu, a także ośmioboczna kopuła, przypominająca rozwiązanie zastosowane w Bazylice Św. Piotra w Rzymie. Warto zwrócić też uwagę na figury aniołów, wskazujące na wezwanie świątyni i znajdujące się ponad gzymsem wieńczącym elewację. Wystrój i wyposażenie kościoła powstawało etapami. Autorem dekoracji malarskich jest John A. Mallin, któremu zlecono ich wykonanie z okazji obchodów 50-lecia powstania parafii (tj. w 1948 r.).

Z uwagi na zmniejszającą się liczbę parafian, w latach 70-80. XX w. zabrakło środków na bieżące remonty kościoła. W roku 1988 wydano decyzję o jego zamknięciu, a następnie zarządzono jego rozbiórkę. Spotkało się to jednak z protestem Polonii, która zebrała ponad 1 mln dolarów z darowizn, co pozwoliło na przeprowadzenie remontu świątyni. W 1991 r. kościół został ponownie otwarty dla wiernych.

Przed I wojną światową w Stanach Zjednoczonych Ameryki osiedliło się ok. 2-2,5 mln Polaków, wychodźców ze wszystkich zakątków dawnej Rzeczypospolitej. Chicago było wtedy jednym z największych skupisk polskiej emigracji w USA. Miasto stało się centrum polskiego życia kulturalnego i religijnego, siedzibą kilku parafii polskich, redakcji gazet, bibliotek i szeregu innych instytucji społecznych.

Lokalizacja
Kościół pw. Matki Bożej Anielskiej w Chicago
1810 N. Hermitage Avenue, Chicago, USA