Fill 1 Copy Created with Sketch.
© 2019 Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA

Start prac remontowych i konserwatorskich

Artykuł 21.11.2018

Rozpoczęła się renowacja obiektów polskiego dziedzictwa kulturowego znajdujących się poza granicami kraju. Działania te stanowią jedno z podstawowych zadań Instytutu POLONIKA realizowanych w ramach Programu Strategicznego „Ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą”.