Fill 1 Copy Created with Sketch.
© 2019 Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA

Żegnamy Profesora Witolda Dobrowolskiego

Z wielkim żalem żegnamy Profesora Witolda Dobrowolskiego.

Archeologa śródziemnomorskiego, historyka sztuki, wykładowcę na Uniwersytecie Warszawskim.

Witold Dobrowolski był pracownikiem Muzeum Narodowego w Warszawie w latach 1960- 2011. Przez wiele lat pełnił funkcję kustosza Kolekcji Sztuki Klasycznej i kuratora Zbiorów Sztuki Starożytnej MNW.

Rodzinie Zmarłego przekazujemy wyrazy najszczerszego współczucia i żalu.

Żegnamy Profesora Witolda Dobrowolskiego Fot. Stefan Mieleszkiewicz / Muzeum Narodowe w Warszawie