Fill 1 Copy Created with Sketch.

Żegnamy premiera Jana Olszewskiego

Z wielkim żalem i smutkiem żegnamy byłego premiera Jana Olszewskiego - wybitnego polskiego patriotę, obrońcę opozycjonistów w procesach politycznych w okresie PRL. Państwowca, człowieka odwagi i wielkiej siły moralnej. Cześć Jego pamięci.

Rodzinie Zmarłego przekazujemy wyrazy najszczerszego współczucia i żalu.