Fill 1 Copy Created with Sketch.
© 2019 Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA

Specjalny numer magazynu historycznego „Mówią Wieki”

We współpracy z Instytutem POLONIKA powstał specjalny numer magazynu historycznego „Mówią Wieki”. Można w nim przeczytać artykuły m.in. o miejscach związanych z polskim dziedzictwem kulturowym, które znajdują się poza granicami kraju, oraz o niezwykłych Polakach działających i tworzących na całym świecie.

Cały numer magazynu jest poświęcony polskiemu dziedzictwu za granicą i młodej instytucji zajmującej się jego ochroną. W wywiadzie otwierającym numer dyrektor Instytutu POLONIKA Dorota Janiszewska-Jakubiak wyjaśnia, skąd powstał pomysł utworzenia instytutu, jakie są jego plany oraz co już udało się zrealizować. Jednym z podstawowych celów instytutu jest szerzenie wiedzy o polskim dziedzictwie za granicą, o czym opowiada Magdalena Gutowska – szefowa Programu Popularyzacja.  

W dalszej części czasopisma pracownicy i współpracownicy instytutu przybliżają problematykę polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą. Poruszają m.in. tematy Muzeum Polskiego w Rapperswilu, polskich nagrobków na cmentarzach paryskich, na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie oraz Na Rossie – najsłynniejszej z wileńskich nekropolii. Wiele miejsca poświęcono obiektom, których badaniem, ratowaniem i konserwacją zajmuje się Instytut POLONIKA, wśród nich barokowej kolegiacie w Ołyce na Wołyniu, kolegiacie w Żółkwi na Ukrainie czy kościołom w tak zwanym stylu polskich katedr w Stanach Zjednoczonych.

Kolejnym, niezwykle ważnym, poruszonym w magazynie „Mówią Wieki” elementem polskiego dziedzictwa są działania Polaków za granicą. Lektura magazynu może stać się okazją do przypomnienia sobie tak niezwykłych postaci, jak Jan Mioduszewski – społecznik, dziennikarz, organizator życia Polonii w Odessie; jeden z najbardziej znanych polskich malarzy XIX w. Henryk Siemiradzki czy zapomniany w Polsce, a zasłużony dla Chile geolog Ignacy Domeyko. Innymi wybitnymi Polakami, których życie i osiągnięcia stały się tematem artykułów czasopisma, są: Ernest Malinowski – polski inżynier, budowniczy m.in. kolei w Peru i Ekwadorze; oraz Bronisław Piłsudski – zesłaniec i etnograf, brat marszałka Józefa Piłsudskiego.

Magazyn można nabyć w sklepach sieci Empik stacjonarnie i online oraz w kioskach.