Fill 1 Copy Created with Sketch.
© 2019 Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA

Inauguracja działalności Rady Instytutu POLONIKA

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński 24 stycznia 2019 r. wręczył akty powołania członkom Rady Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą (Instytutu POLONIKA). Pierwsze posiedzenie Rady odbyło się z udziałem wiceministra kultury Jarosława Sellina.

Nowo powołani członkowie Rady na inauguracyjnym posiedzeniu ukonstytuowali jej skład, wybierając spośród siebie przewodniczącego – dra hab. Andrzeja Betleja i jego zastępcę – dra Huberta Wajsa. Obradom przewodniczył A. Betlej.

W trakcie spotkania Rada pozytywnie oceniła pierwszy rok działalności Instytutu POLONIKA. Jej członkowie z uznaniem wypowiedzieli się o dotychczas wykonanych pracach przez poszczególne zespoły programów strategicznych i wydziałów.

Rada wyraziła swoje uznanie w stosunku do przedstawionych przez Instytut planów pracy w bieżącym roku. Na szczególne podkreślenie zasługuje projekt pod roboczą nazwą PORT POLONIKA z uwagi na możliwość zjednoczenia w nim różnych obszarów i zasobów danych wielu krajowych instytucji zajmujących się dziedzictwem kulturowym.

W skład Rady Instytutu POLONIKA zostali powołani:

 • dr hab. Andrzej Betlej – historyk sztuki, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie
 • dr Adolf Juzwenko – historyk, dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
 • Robert Kostro – historyk, dyrektor Muzeum Historii Polski
 • Tomasz Kuba Kozłowski – Dom Spotkań z Historią
 • ks. Leszek Kryża SChr – chrystusowiec, dyrektor Biura Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy Konferencji Episkopatu Polski
 • dr Tomasz Makowski – bibliotekarz i historyk, dyrektor Biblioteki Narodowej
 • dr hab. Piotr Niemcewicz – konserwator rzeźby kamiennej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz – historyk sztuki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Hubert Wajs – historyk i archiwista, dyrektor Archiwum Głównego Akt Dawnych
 • dr hab. Zbigniew Wawer – historyk wojskowości, dyrektor Muzeum Łazienki Królewskie
 • dr Ernest Wyciszkiewicz – politolog, dyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia
Inauguracja działalności Rady Instytutu POLONIKA Fot. J. Łagowski, Nowo powołana Rada Instytutu POLONIKA