Fill 1 Copy Created with Sketch.
© 2019 Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA

Dr Adolf Juzwenko obchodzi 80. urodziny

Doktor Adolf Juzwenko, dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, członek Rady Instytutu Polonika, kończy dziś 80 lat.

Z tej okazji życzymy Jubilatowi wszelkiej pomyślności, zdrowia i realizacji planów związanych z odtworzeniem Muzeum Książąt Lubomirskich oraz kontynuacją polsko-ukraińskiej współpracy, której celem jest ochrona zbiorów Ossolińskich we Lwowie.

Dr Adolf Juzwenko fot. Wojciech Grzędziński