Fill 1 Copy Created with Sketch.

Dr Adolf Juzwenko obchodzi 80. urodziny

Doktor Adolf Juzwenko, dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, członek Rady Instytutu Polonika, kończy dziś 80 lat.

Z tej okazji życzymy Jubilatowi wszelkiej pomyślności, zdrowia i realizacji planów związanych z odtworzeniem Muzeum Książąt Lubomirskich oraz kontynuacją polsko-ukraińskiej współpracy, której celem jest ochrona zbiorów Ossolińskich we Lwowie.

Dr Adolf Juzwenko fot. Wojciech Grzędziński