Fill 1 Copy Created with Sketch.

„Polacy w Lipawie – historia znana, nieznana, zapomniana” z nagrodą „Przeglądu Wschodniego”

Marek Głuszko autor publikacji Polacy w Lipawie – historia znana, nieznana, zapomniana otrzymał nagrodę „Przeglądu Wschodniego” w kategorii: „Popularyzacja problematyki wschodniej”.

Książka Marka Głuszki Polacy w Lipawie – historia znana, nieznana, zapomniana wydana została przez Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA w szczególnym roku nie tylko dla Polski, lecz i dla Łotwy. Rok 2018 to dla naszego kraju 100-lecie odzyskania niepodległości, a dla Łotwy 100. rocznica proklamowania niepodległości. Wspólne dziedzictwo kulturowe obu krajów jest tematem rzadko podejmowanym w polskiej nauce i literaturze. A przecież jeszcze do dnia dzisiejszego znajduje się wiele miejsc, zwłaszcza na terenie współczesnej Łatgalii, Semigalii i Kurlandii, w których można odnaleźć ślady świetności polsko-inflanckich rodów szlacheckich, czy też pamiątki po nich.

Książka Marka Głuszki ukazuje wkład mniejszości polskiej w rozwój gospodarczy tak Łotwy, jak i samej Lipawy, w której Polacy odegrali wręcz kluczową rolę w rozwoju miasta jako portu i węzła kolejowego. W polskiej historiografii brakuje publikacji prezentujących polskie dokonania w dziejach lipawskich. Autor na podstawie własnych zbiorów i przeprowa­dzonych badań przedstawia Polaków znanych, często też już zapomnianych i nieznanych, których losy wiązały się z tym miastem. Książka jest dwujęzyczna, polsko-łotewska, oraz jest bogato ilustrowana materiałem archiwalnym.